Тобольская /элит/

Сортын нэр: Зусах буудайн “Тобольская” сорт/элит/Омог: Лютесценс Патент эзэмшигч“Агрокомплекс…

Алтайская-325 /элит/

Сортын нэр: Алтайская-325 /элит/ Дундын болцтой. ЗОХИОГЧ: Сорт гаргасан байгууллага ГНУ Алтайн…

ЗӨВЛӨМЖ

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас тариаланчид та бүхэнд дараах товч зөвлөмжийг хүргэж байна.Үрийг…

Дархан 34

Сортын нэр: Дархан-34 /үржүүлэг/ Дундын болцтой Нутагшуулсан тарималжуулсан, шинээр гаргасан…

Бурятская Остистая

Сортын нэр: БУРЯТСКАЯ ОСТИСТАЯ /үржүүлэг/Дундын болцтой. ЗОХИОГЧ:ОХУ-ын Буриадын ХАА-н судалгаа…

Дархан 131

ДАРХАН-131 /үржүүлэг/ Эртийн болцтой  Нутагшуулсан зохиогчийн нэр: Я.Мягмарсүрэн, А.Хүчит,…
khaads.mn