Цахим уулзалт зохион байгуулна

Монголын Тариаланчдын Үндэсний холбоотой хамтран хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, 2022 оны хаврын тариалалтын таримлын үрийн талаарх мэдээллийг тариалан эрхлэгчдэд хүргэх зорилгоор ""Цахим уулзалт""-ыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.


Тус цахим уулзалт 2022 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 09:30 цагт зохион байгуулагдана. Иймд тариалан эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг өргөнөөр оролцохыг уриалж байна.
Цахим уулзалтын Зүүм линк:

Зүүм-ID: 659 262 2292