Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Хөдөө аж ахуйн корпораци ТӨХХК-ийн зүгээс хуучнаар ХААДСан болон Ди Би Эм Лизинг ХХК-ийн хооронд 2019 онд байгуулсан СТГ-19/03 тоот зээлийн гэрээний төлбөрийг өөрийн санхүүгийн дотоод эх үүсвэрийг ашиглан бүрэн барагдууллаа.

Ингэснээр уг зээлийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн үр тарианы комбайны техникийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг харилцагчдад олгох боломжтой болсон тул хуучнаар ХААДСантай ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн техник, тоног төхөөрөмжийг зээлийн гэрээ байгуулан авч гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлсэн, төлбөрийн үлдэгдэлгүй иргэн, аж ахуйн нэгжүүд нь:

·          Хөдөө аж ахуйг дэмжих сантай байгуулсан Техник, тоног тоног төхөөрөмж худалдах, худалдан авах гэрээ дүгнэсэн акт,

·          Техникийн баримт бичгийг хүлээн авах тухай албан хүсэлт зэргийг бичгээр ирүүлнэ үү.  

Өнөөдрийн байдлаар гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлсэн, тус компанид техникийн гэрээний өр төлбөргүй дараах иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд техникийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болоод байна.  Үүнд: