Үнийн санал авч байна

ХААДСангийн 2023 оны нэн шаардлагатай байгаа доорх галын булан, галын хор, хөдөлмөр хамгаалалын багаж хэрэгслийг худалдан авахаар үнийн санал авч байна.

Та бүхэн шаардлагад нийцсэн галын булан, галын хор, хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслийн үнийн саналыг 2023 оны 03 дугаар сарын 17-с 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ны 12:00 цагаас өмнө ХААДСангийн төв байрны 304 тоот өрөөнд битүүмжлэн ирүүлнэ үү.

ЖичХугацаа хожимдсон үнийн саналыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.


Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо,

Ажилчдын гудамж, Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан