Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн нөөцөд байгаа улаанбуудайн үрийн товч танилцуулга

Хөдөө аж ахуйг дэмжих санд дараах 11 төрлийн улаанбуудайн үр байна.