Хар рапсын үр /хүнсний стандартын/ зээлээр олгох захиалга авч байна

Хар рапс тарих хүсэлтэй тариаланчид  хүсэлтээ албан бичгээр Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн төв байранд авчирч өгнө үү.

Жич: Албан бичигт тариалах талбайн хэмжээ бусад мэдээллүүдийг тодорхой бичиж өгнө үү