Үрийн буудайн хүсэлтийг түр зогсоолоо

2020 оны хаврын тариалалтад зориулж Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгох үрийн буудайн хүсэлт байгаа нөөцөөс давсан тул ААН, иргэдийн үрийн буудайн хүсэлтийг түр зогсоосон болохыг мэдэгдэж байна.