Хар рапсын үр олгож байна

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан тариаланчдад 30 хувийн урьдчилгаа төлбөртэй 1 кг нь 6500 төгрөгийн үнэтэй 2 сортын хар рапсын үрийг бүх салбаруудаараа дамжуулан гэрээ хийж олгож байна.