Сангаас борлуулж буй бордоо

1. Үнэ хөнгөлсөн бордоо


2020 онд Засгийн газрын Газар тариалангийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 138 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд бордоог үнийн дүнгийн 50 % хөнгөлж, үлдэгдэл төлбөрийг 100 % төлөх нөхцөлтэйгөөр худалдан борлуулж байгаа бордоо.

Д/д
Бордооны нэр төрөл
Нийлүүлэгдсэн он
Савлагаа
Га норм
үнэ
1
Новосил
2019
3 л
50 гр
57,098
2
Биосил
2019
5 л
50 гр
50,000
3
Био бордоо
2019 оны 6 сар
2 л
5-10 л
1,600


100 хувь төлөлттэй бордооны бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 1. Дэмжлэг авах хүсэлт /ХХААЯ болон аймгийн ХХААГ-ын 2020 оны тариалалтынмэдээнд ороогүй бол ХХААГ-ын тодорхойлолт/
 2. Төлбөр төлсөн баримт /төрийн сан 100900019032тоот дансанд төлнө, баримтын эх хувь, /Хүлээн авагч нь: Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан, Шилжүүлэгч нь: ААН, иргэдийн улсын бүртгэлийн регистрийн дугаар, гүйлгээний утга: дэмжлэгийн төрөл/
 3. Хүсэлт гаргасан өдөр хүртэлх хугацаа хэтэрсэн зээлийн

- 10сая хүртэлх төгрөгийн 100%,
- 50 сая хүртэлх төгрөгийн 20%,
- 50 саяаас дээш төгрөгийн 10% төлнө.


2. 30 хувийн урьдчилгаа төлөөд зээлээр авах боломжтой бордоо

Д/д
Компани нэр
Бордооны нэр
Нэгжийн үнэ /төгрөг/
1
Бүтлийн ундарга
Гумат +7
5,000
Гумел люкс
9,000
Белый жемчуг
Коричневый
12,800
Антифриз
12,800
Универсальный
12,800
Желтый
12,800
Дүн


2
Ногоон зүлэг баялаг холбоо ХХК
Новосил ВЕ
114,000
Дүн3
Гарааны технологийн инкубатор ХХК
Их Ургац био бордоо
5,000
Дүн


4
Неүв чемикал сервис ХХК
Гумат +7 В
5,500
Дүн5
Агро-Альфа ХХК
BR-481
74,000
K-energy
5,500
N-energy
5,500
K-Power Калийн
15,000
N-Power Азотийн
15,000
6
Био агро ХХК
Азофос био бордоо
3,000
ДүнДүн


Зээлээр дэмжлэг авах иргэн,
хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 1. Дэмжлэг авах хүсэлт /ХХААЯ болон аймгийн ХХААГ-ын 2020 оны тариалалтынмэдээнд ороогүй бол ХХААГ-ын тодорхойлолт/
 2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
 3. Захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 4. Урьдчилгаа төлбөр төлсөн баримт /төрийн сан 100900019032тоот дансанд төлнө, баримтын эх хувь, /Хүлээн авагч нь: Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан, Шилжүүлэгч нь: ААН, иргэдийн улсын бүртгэлийн регистрийн дугаар, гүйлгээний утга: Гэрээний дугаар, дэмжлэгийн төрөл/
 5. Санд хугацаа хэтэрсэн өр авлагатай талаарх мэдээлэл /Санхүүтэй тооцоо нийлсэн акт/,
 6. Хүсэлт гаргасан өдөр хүртэлх хугацаа хэтэрсэн зээлийн
 • 10сая хүртэлх төгрөгийн 100%,
 • 50 сая хүртэлх төгрөгийн 20%,
 • 50 саяаас дээш төгрөгийн 10% төлнө.
 1. Хүсэлт гаргаж буй этгээд тариалангийн газрыг эзэмших эрхийн гэрчилгээ
 2. Барьцаа нь үл хөдлөх болон түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө, тариалангийн зориулалттай газар /барьцаалуулсан тэмдэглэгээг сумын газрын даамлаар хийлгэнэ/, улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн өөрөө явагч трактор /богино хугацааны зээлийн гэрээнд өртгийн тооцоо хийнэ/ зэрэг хөрөнгийг барьцаална.