Сангаас зээлээр олгож байгаа ургамал хамгааллын бодис

6/26/2020
Бодисын нэр төрөл 
Глифосат 54%
Глифосат 50%
Алмазис
феноксапроп антидот
Алмазис
феноксапроп 7,5
Хизалофон
Нийлүүлэгч
Ногооны үр ХХК
Кэм тэк ХХК
Эм жи ди ХХК
Үнэ /төг/
9,000
17,000
75,000
65,000
100,000
30,000
7,000
Төв
байгаабайгаа

байгаа
Хөтөл

байгаа
байгаа
байгаа
байгаа
байгаа
байгаа
Булган

байгаа
байгаа
байгаа
байгаа
байгаа
байгаа

Тайлбар: Дээрх бодисыг 30%-ийн урьдчилгаа төлбөрийг төлж, барьцаат зээлийн гэрээгээр олгож байна.

Д/дСалбарын нэрАлбан тушаалтанУтас
1ТөвМэдээллийн ажилтан7723-8888-0
2Хөтөл салбарШ.МөнхжаргалЭрхлэгч88104998АтарцэцэгБичиг хэрэг95111806
3Булган салбарБ.АриунбаатарЭрхлэгч99006001
Нягтлан95322009
4Сэлэнгэ салбарМ.ДоржхандЭрхлэгч99499481А.ЭрдэнэтуяаБичиг хэрэг99255343
5Хархорин салбарБ.ЭнхсайханЭрхлэгч96965111
6УгтаалГ.ПүрэвцэрэнЭрхлэгч88116990ЭнхдөлгөөнСанхүүч80014342
Зээлээр дэмжлэг авах иргэн, хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
 1. Дэмжлэг авах хүсэлт /ХХААЯ болон аймгийн ХХААГ-ын 2020 оны тариалалтынмэдээнд ороогүй бол ХХААГ-ын тодорхойлолт/
 2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
 3. Захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 4. Урьдчилгаа төлбөр төлсөн баримт /төрийн сан 100900019032тоот дансанд төлнө, баримтын эх хувь, /Хүлээн авагч нь: Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан, Шилжүүлэгч нь: ААН, иргэдийн улсын бүртгэлийн регистрийн дугаар, гүйлгээний утга: Гэрээний дугаар, дэмжлэгийн төрөл/
 5. Санд хугацаа хэтэрсэн өр авлагатай талаарх мэдээлэл /Санхүүтэй тооцоо нийлсэн акт/,
 6. Хүсэлт гаргасан өдөр хүртэлх хугацаа хэтэрсэн зээлийн
 • 10сая хүртэлх төгрөгийн 100%,
 • 50 сая хүртэлх төгрөгийн 20%,
 • 50 саяаас дээш төгрөгийн 10% төлнө.
 • 7. Хүсэлт гаргаж буй этгээд тариалангийн газрыг эзэмших эрхийн гэрчилгээ.
 • 8.Барьцаа нь үл хөдлөх болон түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө, тариалангийн зориулалттай газар /барьцаалуулсан тэмдэглэгээг сумын газрын даамлаар хийлгэнэ/, улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн өөрөө явагч трактор /богино хугацааны зээлийн гэрээнд өртгийн тооцоо хийнэ/ зэрэг хөрөнгийг барьцаална.