Хууль тогтоомжийн нийцлийг хангуулах тухай

Тариалан эрхлэгч иргэд, аж ахуй нэгжүүд хууль тогтоомжийн нийцлийг хангахад анхаарч ажиллана уу.