Хүнсний улаан буудай худалдан борлуулах тухай

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан нь өөрийн Булган, Сэлэнгэ, Угтаал, Хархорин, Хөтөл салбаруудад 2020 оны намрын ургацын хүнсний улаан буудайг MNS0097:2004 стандартад нийцүүлэн хүлээн авч зохих журмын дагуу хатаалга, цэвэрлэгээг хийн гурилын үйлдвэрлэлд нийлүүлэхэд бэлэн болоод байна.