Тооцоо нийлэх иргэн, ААН-ийн анхааралд

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сантай тооцоо нийлэх аж ахуй нэгж, иргэд Khaads.tootsoo@gmail.com и-мэйл хаягаар тооцоо нийлэх хүсэлтээ ирүүлнэ үү. Аж ахуй нэгж бол албан бланк, иргэн бол өргөдөл хэлбэрээр илгээнэ үү.

Хүсэлт дээр аж ахуй нэгжийн холбогдох утас и-мэйл хаягийг тодорхой бичиж илгээнэ үү.