Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын анхааралд

2021 оны хаврын тариалалтад зориулан ХААДСангаас уламжлалт дэмжлэгийг олгож эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан 2020 онд боловсруулсан уриншийн талбайн хэмжээ, тариалалтад шаардлагатай үрийн хэрэгцээ, бүрдүүлсэн нөөцийн талаарх холбогдох мэдээллийг харьяа аймаг, сумын Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн мэргэжилтэнд мэдэгдэнэ үү.


ХААДСангаас 2021 онд олгох дэмжлэгийн хэмжээг аймгийн ХААГазраас ирүүлсэн мэдээллийг үндэслэн тогтооно.