Салбар агуулахад хүлээн авсан дотоодын үрийн буудайн шинж чанарын тодорхойлолт болон үнийн мэдээлэл

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн салбар агуулахад хүлээн авсан дотоодын үрийн буудайн шинж чанарын тодорхойлолт:


ХХААХҮСайдын А-127 тоот тушаалын дагуу дотоодын ургацаас бүрдүүлсэн элит үрийн буудайн нэг тонн 975,000.0, үржүүлэгийн үрийн буудайн нэг тонн 925,000.00 төгрөгөөр тус тус тогтоосон. Худалдан борлуулах үрийн буудай үнэ гарсантай холбоотойгоор ХААДСанд байгаа үрийн буудайн чанарын тодорхойлолтын танилцуулж байна.


Сортуудын нэр
Ангилал
Ургалтын хугацаа
Дундаж ургац ц\га
1000 үрийн жин
Цавуулгийн агууламж
Ургалтын өндөр
Онцлог шинж
1
Алтайский 75
Үржүүлгийн79-95 хоног
21,6
34-42 гр
28%-иас багагүй
60-110 см
Налалт, ган, үрийн асгаралтанд тэсвэртэй, тоост харуу өвчинд тэсвэртэй
3
Алтайский 325
Үржүүлгийн
85-90 хоног
32,9
38,0-42,0 гр
32,0-34,0%
90 см
Бахим иштэй тул налалтанд өндөр тэсвэртэй. Тоосон харуунд тэсвэртэй, ганд тэсвэр нь дундаас дээш, үндэсний ялзрал, септориоз, навчны хүрэн зэв, гуалах өвчинд мэдрэмтгий.
4
Бурядская Остистая
Үржүүлгийн
86-90 хоног
21,0
36.2-40.0 гр
24,8-30,1%
68-105 см
Ган, налалт, үрийн асгаралтанд тэсвэртэй, талбайн нөхцөлд навчны хүрэн зэв, септориозонд харьцангуй тэсвэртэй, тоост харуунд дунд зэрэг тэсвэртэй.
5
Бурядская 551
Үржүүлгийн
85-98 хоног
18,1
33,0-36,9 гр
37,6%

Талх нарийн боовны үйлдвэрт зориулагдсан. Толгой томтой
6
Дархан 131
Үржүүлгийн
77-88 хоног
14,2-20,2
26,8-34,0 гр
29,1%
71 см
Налалт, ган үрийн асгаралтанд тэсвэртэй
7
Дархан 144
Үржүүлгийн
87-95 хоног
15,8-31,0
34,0-41,5 гр
35,3%
68-71 см
Налалт, ган, үрийн асгаралтанд тэсвэртэй, тоост харуугаар талбайн нөхцөлд харьцангуй бага өвчилдөг.
8
Тобольская степная
Үржүүлгийн
88-100 хоног
21,1
32-39
34-35%
80-95 см
Ган болон халалтад тэсвэртэй, тоост харуу өвчинд тэсвэртэй, үндэсний ялзрал өвчинд мэдрэмтгий.