ХАА-н техник, тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардагдах материалын жагсаалт

2021 оны хаврын дэмжлэгт хамрагдаж байгаа иргэн, хуулийн этгээд дараах материалыг бүрдүүлж гэрээ байгуулна уу.

Жич: Техникийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөртэй аж ахуй нэгжид дэмжлэг нэмж олгохгүй ба төлбөрийг бүрэн төлж барагдуулсан тохиолдолд олгоно