Дэмжлэгээр олгох үр ариутгалын бодисын танилцуулга

Та бүхэнд ХААДСангаас дэмжлэгээр олгох үр ариутгалын бодисын танилцуулга мэдээллийг хүргэж байна.


Д/д12
ЗориулалтУргалтын үеийн хог ургамалУринш боловсруулалт
Худалдааны нэрОвсюген экспресс, КЭФенизан, ВРАлмазис, ВДГРаундап, ВРРаундап, ВРРаундап, ВР
Үйлчлэх бодисын нэр, хувь, хэмжээФеноксопран-П-этил 140 г/лДикамб, 360г/лМетсульфурон метил 600 г/кгГлифосат 48%Глифосат 50%Глифосат 54%
Хэмжих нэгжлитрлитркилограммлитрлитрлитр
Га-н норм0.4-0.6 л/га0.14-0.2 л/га8-10 г/га2-3 л/га1-1.5 л/га2.-3.5 л
Бодисын савалгаа200 литрийн багтаамжтай
/хуванцар/
20 литрийн багтаамжтай
/хуванцар/
200 литрийн багтаамжтай
/хуванцар/
200 литрийн багтаамжтай
/хуванцар
200 литрийн багтаамжтай
/хуванцар
200 литрийн багтаамжтай
/хуванцар
Үйлчлэх хүрээҮр тарианы талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.Уринш, төмс, жимс жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.Уринш, төмс, жимс жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.Уринш, төмс, жимс жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.