Дэмжлэгээр олгох бордооны танилцуулга мэдээлэл

Д/д1234
Худалдааны нэрГумины бордооНийлмэл бордоо
/Complex fertilizer
НовосилАзофос
Үйлчлэх бодисын нэр, хувь, хэмжээГумат+7
N:P2O5:K2O

Шингэн био бордоо
Хэмжих нэгжлитр

тонн
литрлитр
Га-н норм1.0-1.8 л50-200 кг10 л/га8-10л/га
Бордооны савлагаа20 литрээс илүүгүй хэмжээний савлагаатай /хуванцар/Дотуураа полиэтилэн, гадуураа полипропилен уутанд
25 кг, 50 кг-аар савласан
3 литр савалгаатай.
ТайлбарҮрийг тариалахын өмнө хагас хуурай аргаар боловсруулна.Дивидендтэй болон түүнтэй ижил үр ариутгагчтай хамт зааврын дагуу хэрэглэнэ.Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор үндсэн бордолт хийх болон
таримлын ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
Новосил нь биологийн өсөлтийг зохицуулагч юм.
Соёололт нэмэгдэж, ургалт хурдасна, өвчний эсэргүүцлийг нэмэгдүүлнэ, гарц ихсэнэ, үрийг эмчлэх.
Тарих үрийг норгох, усалгаагаар дамжуулах болон хөрсрүү шүрших аргаас тохиромжтойг сонгон хэрэглэнэ.