Хаврын тариалалтын дэмжлэгийг хэвийн олгож байна

2021 оны улаанбуудайн тариалалтыг технологийн хугацаанд чанартай хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах үрийн буудай болон шатахуун, техник, тоног төхөөрөмж, бордооны дэмжлэгийг хэвийн үзүүлж байна