Хүнсний улаанбуудай худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Хүнсний улаанбуудай худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
✅ХААДСангийн салбаруудад хийгдсэн хүнсний улаанбуудай хүлээлцсэн акт
✅ХААДСангийн ажлын албатай тооцоо нийлсэн акт
✅Салбарын дотоод хяналтын лабораторийн шинжилгээний хуудас
✅ААН-н гэрчилгээний хуулбар
✅Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
✅Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бол нотариатаар баталгаажуулсан итгэмжлэл