Үрийн улаанбуудай худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үрийн улаанбуудай худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
✅Үрийн улаанбуудай нийлүүлэх тухай хүсэлт
✅ХААДСангийн салбаруудад хийгдсэн үрийн улаанбуудай хүлээлцсэн акт
✅ХААДСангийн ажлын албатай тооцоо нийлсэн акт
✅Салбарын дотоод хяналтын лабораторийн шинжилгээний хуудас
✅Үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
✅Мэргэжлийн Хяналтын газрын улсын байцаагчийн дүгнэлт, итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүн
✅ААН-н гэрчилгээний хуулбар
✅Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
✅Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бол нотариатаар баталгаажуулсан итгэмжлэл