Дараах тариалан эрхлэгчид 2021.12.20-ны дотор гэрээгээ байгуулна уу

Хөдөө аж ахуйг дэмжих санд 2021 онд хүнсний улаанбуудай нийлүүлсэн дараах 46 иргэн, аж ахуйн нэгж 2021 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор улаанбуудай худалдах, худалдан авах гэрээгээ байгуулна уу. Манай сан энэ амралтын өдрүүд буюу 2021 оны 12 дугаар сарын 18-19-ний өдрүүдэд ажиллана.