ХАА-н тоног төхөөрөмж хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгоно

БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмжийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгож байна.
Урьдчилгаа: 20 хувь
Жилийн хүү: 5.6 хувь
Хугацаа: 2 жил