Үрийн улаанбуудайн дэмжлэгт хамрагдах иргэн, хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт /2022 он/