Зээл, дэмжлэгийн төлбөр тушаах данс

Харилцагчид та бүхэн Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан, Мал хамгаалах сангаас авсан зээл, дэмжлэгийн төлбөрөө доорх дансанд тушаана уу.