Глифосат50%

2020-03-31

Глифосат50%: Үет болон хос үрийн талт хог ургамалд үйлчилдэг өндөр үр ашигтай гербицид юм. Химийн уринш бэлтгэх, тариалалтын өмнө, цацаж хэрэглэнэ.

Д/дХог ургамлын төрөлХэрэглэх тун хэмжээХэрэглэх арга
1Уриншийн хог ургамал устгахад1,5-3 л/гаЦацаж хэрэглэнэ.

Хэрэглэх заавар: Хог ургамлыг соёолсноос хойш вегетацийн хугацаанд нь шүршиж хэрэглэнэ. Ургамлын иш, навчаар дамжин хог ургамлыг устгадаг. Газрын дээд хэсгийн хагдралт 10-15 хоног, ургамал бүхэлдээ хатаж хагдрах хугацаа 30 хоног үргэлжилдэг. Цацсанаас хойш 7 хоногийн дотор агротехникийн ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй байх учир нь эд эрхтэнээр глифосата тархаж байх үед ургамлын иш, навчийг гэмтээх нь үйлчилгээг саатуулдаг.

Үнэ, төгрөг
Үлдэгдэл тоо, хэмжээ /литр/24040
Савалгаа хуванцар /литр/20 литр
Үйлдвэрлэсэн он:2019
Нийлүүлсэн аж ахуй нэгж:Агро макс ХХК
Нийлүүлэгдсэн он:2019