Тебу

2020-03-31

Тебу: Тариалалтын өмнө таримлын үрийг бодисоор ариутгаснаар аливаа өвчин, хортон шавьжнаас урьдчилан сэргийлж үрийн үндэс орчмын илжрэл, навчны халдварлалтыг ургамлын эхний шатанд барьж хамгаалдаг. Тоосон,хуурамч тоосон, чулуут, хатуу бүрхүүлт харуу, фузариоз, гельминтоспориозын үндэсний илжрэл, улаан хүрэн толбожилт,септориоз, үрийн хөгц, торон толбожилт зэрэг өвчний эсрэг хэрэглэнэ.
Хэрэглэх заавар
-Бодисыг хэрэглэхийн өмнө сайтар сэгсэрч ажлын шингэнтэй холих үед тасралтгүй хутгах ёстой.

ТарималХөнөөлт өвчний төрөлТун хэмжээ
л/тн
Ажлын шингэн
л/тн
Үр тариаХатуу харуу0,410
Тоост харуу0,4-0,5


Үнэ, төгрөг
Үлдэгдэл тоо, хэмжээ /литр/2613
Савалгаа хуванцар /литр/20литр
Үйлдвэрлэсэн он:2018 он
Нийлүүлсэн аж ахуй нэгж:
Нийлүүлэгдсэн он:2018