Уринш боловсруулалтын шатахуун

2020-03-30

Уринш бэлтгэхэд ашиглах шатахуун

1 га талбайд 12 литр нийт 1'700'000 литр дизель түлш олгоно.


Нөхцөл: 50 хувийн урьдчилгаатай үлдэгдэл төлбөрийг намрын ургацаас

Бүрдүүлэх материал:

 1. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /захирлыг бүртгэсэн байх/,
 2. Захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар,
 3. Санхүүгийн хэлтэстэй тооцоо нийлсэн акт,
 4. ТЭДСанд хугацаа хэтэрсэн өртэй аж ахуй нэгж, иргэд өр барагдуулсан баримт, эвлэрлийн гэрээ, шүүхийн шийдвэр зэргийг хавсаргана.
 5. Урьдчилгаа төлбөр төлсөн баримт /төрийн сан 100900019032  тоот дансанд төлнө/-ын эх хувь, Хүлээн авагч нь: Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан, Шилжүүлэгч нь: ААН, иргэдийн улсын бүртгэлийн регистрийн дугаар бичнэ/
 6. Тухайн ААН-ийн захирал гэрээ байгуулах боломжгүй тохиолдолд төлөөлөх этгээд нь холбогдох хуульд заасан шаардлагыг хангасан итгэмжлэлтэй байх,
 7. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлийн хуулбар,
 8. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ /санд барьцаалуулсан тэмдэглэгээг газрын даамлаар хийлгэнэ/
 9. Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх,
 10. Газар түрээсэлж үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол газар түрээсийн гэрээ, тухайн газар эзэмшигч этгээдийн сантай тооцоо нийлсэн актыг хавсаргана.
 11. Улаанбуудайн индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан байх.