Үрийн улаанбуудай, хор, бордоо, ургамал хамгааллын бодисын дэмжлэгт бүрдүүлэх материал

2021-04-28

2021 оны хаврын дэмжлэгт хамрагдаж байгаа иргэн, хуулийн этгээд дараах материалыг бүрдүүлж гэрээ байгуулна уу.