Пумасупер/Пеноксапрон-90%/ /Пеноксапрон-140%/

2020-03-31

Пумасупер/Пеноксапрон-90%/
/Пеноксапрон-140%/

Д/дУргацХог ургамлын төрөлХэрэглэх тунХэрэглэх арга
1Үр тарианы талбайЗэрлэг овъёос750-900 млНавчит шүрших
2Үр тарианы талбайЖил бүрийн өвс,зэрлэг750-900 мл

Хэрэглэх заавар: Өвөлжих, зусах буудай, арвай, хөх тариа, овъёос зэрэг таримлын талбайд хэрэглэнэ. Буудайн талбайд нэг наст үет хог ургамлын 2-3 навчтай үед нь хэрэглэхэд хамгийн тохромжтой.Тариалангийн талбайд цацах үед бороо орох, хур тунадас ихтэй үед ч хөрсний өнгөн давхраанд дамждаггүй, хэрэглэснээс хойш 10-14 хоногийн дараа хөрсөнд үлдэгдэл илэрдэггүй.
Үнэ, төгрөг
Үлдэгдэл тоо, хэмжээ /литр/12765
Савалгаа хуванцар /литр/200 литр

Үйлдвэрлэсэн он: 2019
Нийлүүлсэн аж ахуй нэгж: Эм Жи Ди ХХК
Нийлүүлэгдсэн он: 2019