Алмазис

2020-03-31

Алмазис:
Хэрэглэх заавар: Таримлын ургамлын бутлалтаас гол хатгалтын үед цөөн наст хог ургамлын 2-4 навчтай үед, олон наст хог ургамалтай 2 навч үүсэхээс өмнөх хугацаанд 8-10 г/га тунгаар нэг болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг зусах буудай, арвай, хошуу будаа, өвөлжих арвай зэрэг таримал тариалсан талбайд хэрэглэдэг системийн үйлчилгээтэй гербицид юм.
Гербицид хэрэглэсэн мөчөөс эхлэн хураах хүртэл хамгаалах үйлчилгээ үзүүлнэ. Бодис аажмаар 4 цагийн турш хог ургамалд нэвтрэн орох ба тэдгээрийн өсөлтийг зогсооно.Гербицидийн үр дүн цаг агаарын нөхцөлөөс хамааран 7-21 хоногийн дараа гарна.

Үйлдвэрлэсэн он: 2018
Нийлүүлсэн аж ахуй нэгж: Дархан гурил ХХК Ногоон зүлэг баялаг хоршоо

Нийлүүлэгдсэн он: 2018
Үнэ, төгрөг
Үлдэгдэл тоо, хэмжээ /литр/441
Савалгааууттай /кг/1 кг