7723-8888

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолоор Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан, Мал хамгаалах санг нэгтгэн “Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан”-г байгуулсан.

Манай байгууллага одоогоор 164 орон тоотой, орон нутгийн 5 салбартайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:

 • Төрийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах
 • Богино болон урт хугацааны дэмжлэг үзүүлэх
 • Хүнсний болон үрийн буудайн нөөц бүрдүүлэлт
 • Гурилын үйлдвэрүүдийг түүхий эдээр хангах
 • Мал аж ахуй, газар тариалан, хүнсний салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах
 • Сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж, салбарт хэрэгжүүлэх хөтөлбөр төслийг санхүүжүүлэх
 • Улсын төсвийн хөрөнгийн ачааллыг бууруулах
 • Иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлэх үйлчилгээ:

  1. Тариалан эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх үүднээс шатахуун, ургамал хамгааллын бодис, бордоо, үрийн буудай зэргийг 0-30 хувийн урьдчилгаа төлбөртэйгөөр.

  2. Усалгааны тариаланг хөгжүүлэх, услалтын систем байгуулах, техник технологийн шинэчлэлтийг дэмжих зорилгоор ОХУ, БНХАУ, БНБАУ-с үр тарианы комбайн, трактор, үрлэг, сийрүүлэгч, сэндлэгч, иш өргөгч, үр ариутгагч, хор цацагч ангилангийн жатка, 100-500 тоннын багтаамж бүхий ган силосууд зэргийг тодорхой нөхцөлтэйгөөр хөнгөлөлттэй зээлээр.

  3. Төмс, хүнсний ногоо, жимсний аж ахуй эрхлэгчдэд 1-3 га-гын услалтын систем, хүлэмж, жимсний суулгац, мөнгөн зээл, хөргүүр, бага оврын хадлангийн трактор, төмс, хүнсний ногооны трактор, мотоблок зэргийг мөн тодорхой нөхцөлтэйгөөр хөнгөлөлттэй зээлээр олгодог.