7723-8888

Салбарууд

Нүүр / Салбарууд

ХӨТӨЛ САЛБАР

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн Хөтөл салбар нь 1991 оны 11 дүгээр сарын 15-нд Үр тариа нөөц хадгалах компани нэрээр байгуулагдан 100 гаруй ажилчидтай ү Дэлгэрэнгүй ...

СЭЛЭНГЭ САЛБАР

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн Сэлэнгэ салбар нь анх Монгол улсын Засгийн газрын 1999 оны 81 дүгээр тогтоолоор ХАА-н газрын Сэлэнгэ салбар нэртэйгээр Г Дэлгэрэнгүй ...

ХАРХОРИН САЛБАР

1996 онд Монгол улс, Япон улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Японы засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар “Гантээрэм” ХК ашиглалтад орсон. Дэлгэрэнгүй ...

БУЛГАН САЛБАР

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн Булган салбар нь ХХААХҮЯамны сайдын 2009 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 209 тоот тушаалаар байгуулагдан өдгөө 21 ажилт Дэлгэрэнгүй ...

УГТААЛ САЛБАР

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн Угтаал салбар нь Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын 2013 оны 11 дүгээр сарын 23 өдрийн №А/144 тоот тушаалаар буудай болон ба Дэлгэрэнгүй ...