• Файл нэр нийт бүртгэл: 3
  • "Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай дэлгэрэнгүй
  • МУ-ын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай дэлгэрэнгүй
  • Стратегийн нөөцийн бараа, материалын нэр, төрөл батлах тухай дэлгэрэнгүй