Ногоон тэжээлийн ургамалд зориулсан улаанбуудайн үрийн дэмжлэг олгож байна

Ногоон тэжээл тариалахад зориулж улаанбуудайн үрийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2023 оны А/286 дугаар тушаалын хүрээнд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр доорх салбаруудаар дэмжлэг үзүүлж байна.


Д/д

Олгох салбарын нэр

Үрийн төрөл

1

Хөтөл

Тобольская степная

2

Алтайский-325

3

Хархорин

Новосибирск-31

4

Тобольская степная

5

Угтаал

Новосибирск-31

6

Алтайский-70

7

Тобольская степная

8

Булган

Алтайский-75