"Сэлэнгэ" салбарт дэмжлэгээр олгож буй улаанбуудайн үрийн танилцуулга

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн "Сэлэнгэ" салбарт Дархан-144, Бурятская остистая, Новосибирская-31, Омская-36 гэсэн 4 төрлийн сортын улаанбуудайг дэмжлэгээр олгож байна.