Уламжлалт дэмжлэгээ энэ хавар ч мөн олгоно 2022.02.19