• Файл нэр нийт бүртгэл: 14
 • Газар тариалангийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай дэлгэрэнгүй
 • Жагсаалт батлах тухай /Гаалийн албан татварыг хөнгөлөх тухай болон НӨАТ-аас чөлөөлөх тухай/ дэлгэрэнгүй
 • Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан барааны жагсаалт/ дэлгэрэнгүй
 • Журам батлах тухай /Үрийн нөөцийн улсын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам/ дэлгэрэнгүй
 • Журам шинэчлэн батлах тухай /Стартегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох журам/ дэлгэрэнгүй
 • Журам шинэчлэн батлах тухай /Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам/ дэлгэрэнгүй
 • Мөнгөн урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай дэлгэрэнгүй
 • Тариалангийн зарим бүс нутгийг тогтоох тухай дэлгэрэнгүй
 • Төлөвлөгөө батлах тухай /Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө/ дэлгэрэнгүй
 • Хүнсний ногоо үндэсний хөтөлбөр батлах тухай дэлгэрэнгүй
 • Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн ажлын албыг байгуулах, орон тооны хязгаарыг батлах тухай дэлгэрэнгүй
 • Хөтөлбөр батлах тухай /Жимс жимсгэнэ үндэсний хөтөлбөр/ дэлгэрэнгүй
 • Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр/ дэлгэрэнгүй
 • Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай дэлгэрэнгүй