Мал аж ахуйн дэмжлэг

Мал хамгаалах сан нь 2001 онд Мал сүргийг ган, зудаас хамгаалахад туслах үндэсний хөтөлбөрийг…
khaads.mn