Хөдөө Аж Ахуйг Дэмжих Санд дагаж мөрдөгдөж буй эрх зүйн баримтуудын жагсаалтД/дНэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөгдөж эхэлсэн огнооХүчинтэй эсэхЛинк
1Засгийн газрын тусгай сангийн тухайхууль2019-11-132020-01-01тийм https://www.legalinfo.mn/law/details/14848
2Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль /шинэчилсэн найрууллага/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль


2019-11-13

2020/01/01-2023/12/31
тийм 
https://www.legalinfo.mn/law/details/14849
3Хөдөлмөрийн тухай хууль1999-5-141999-7-01тийм 
https://www.legalinfo.mn/law/details/565
4Авилгын эсрэг хууль2006-7-62006-11-01тийм 
https://www.legalinfo.mn/law/details/8928
5Төрийн албаны тухай хууль2017-12-072019-01-01тийм 
https://www.legalinfo.mn/law/details/13025
6Тариалангийн тухай2016-01-292016-01-29тийм 
https://www.legalinfo.mn/law/details/11641
7Таримал ургамлын үр сортын тухай1999-6-171999-7-27тийм 
https://www.legalinfo.mn/law/details/471
8Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль2017-12-082018-6-01тийм 
https://www.legalinfo.mn/law/details/13026
9Архив, Албан Хэрэг Хөтлөлтийн Тухай /Шинэчилсэн найруулга/2020-04-242020-12-01тийм 
https://www.legalinfo.mn/law/details/15370
10Байгууллагын нууцын тухай хууль1995-5-161995-07-01тийм 
https://www.legalinfo.mn/law/details/102


скачать dle 12.0

Санал болгох

khaads.mn
igram ForkPlayer ForkPlayer ForkPlayer.