Хүлэмжийн гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт


Үнэ:-
Хүлэмжийн гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
  • Зээлээр хүлэмж худалдан авахыг хүссэн албан хүсэлт, өргөдөл /ААН, иргэн/
  • Зээлээр хүлэмж худалдан авахыг зөвшөөрсөн тухай эрх бүхий удирдлагын шийдвэр, тогтоол /ААН/
  • Тухайн ААН, иргэний орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар ХХААГ-ын тодорхойлолт /ААН, иргэн/
  • Удирдах албан тушаалтан, хариуцсан этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар /ААН, иргэн/
  • ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар /ААН/
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /Эх хувь/
  • ХААДС-тай тооцоо нийлсэн акт, өр авлагын тодорхойлолт
  • Урьдчилгаа төлбөр төлсөн баримт /Эх хувь/
Бүрдүүлэх материалыг Batnaateds@gmail.com
хаягаар илгээнэ үү
скачать dle 12.0

Санал болгох

khaads.mn