Тобольская /элит/

Сортын нэр: Зусах буудайн “Тобольская” сорт/элит/Омог: Лютесценс Патент эзэмшигч“Агрокомплекс…

Алтайская-325 /элит/

Сортын нэр: Алтайская-325 /элит/ Дундын болцтой. ЗОХИОГЧ: Сорт гаргасан байгууллага ГНУ Алтайн…

ЗӨВЛӨМЖ

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас тариаланчид та бүхэнд дараах товч зөвлөмжийг хүргэж байна.Үрийг…
khaads.mn
igram ForkPlayer ForkPlayer ForkPlayer.