Тобольская /элит/

Сортын нэр: Зусах буудайн “Тобольская” сорт/элит/Омог: Лютесценс Патент эзэмшигч“Агрокомплекс…

Алтайская-325 /элит/

Сортын нэр: Алтайская-325 /элит/ Дундын болцтой. ЗОХИОГЧ: Сорт гаргасан байгууллага ГНУ Алтайн…
khaads.mn