Дархан 131

ДАРХАН-131 /үржүүлэг/ Эртийн болцтой  Нутагшуулсан зохиогчийн нэр: Я.Мягмарсүрэн, А.Хүчит,…

Бүрдүүлэх материал

Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /захирлыг бүртгэсэн байх/,Захирлын иргэний үнэмлэхийн…

Бүрдүүлэх материал

ТЭДС -гийн захирлын батлагдсан хуваарьт орсон аж ахуйн нэгж, иргэд гэрээ байгуулна.Сангийн…

Ургамал хамгааллын бодис

1.Үр ариутгалын бодис : Тебу-тариалалтын өмнө таримлын үрийг бодисоор ариутгаснаар аливаа өвчин,…
khaads.mn