Тобольская степная /элит/

Сортын нэр: Тобольская степная /элит/ дундын болцтой. Омог: Лютесценс Патент эзэмшигч“Агрокомплекс…

Тобольская /элит/

Сортын нэр: Зусах буудайн “Тобольская” сорт/элит/Омог: Лютесценс Патент эзэмшигч“Агрокомплекс…

Алтайская-325 /элит/

Сортын нэр: Алтайская-325 /элит/ Дундын болцтой. ЗОХИОГЧ: Сорт гаргасан байгууллага ГНУ Алтайн…

Алтайская 75 /элит/

Сортын нэр:  Алтайская 75 /элит/ Дундын болцтой. Омог : Лютесценс Нутагшуулсан зохиогчийн нэр:…

Бурятская Остистая

Сортын нэр: БУРЯТСКАЯ ОСТИСТАЯ /үржүүлэг/Дундын болцтой. ЗОХИОГЧ:ОХУ-ын Буриадын ХАА-н судалгаа…

Дархан 34

Сортын нэр: Дархан-34 /үржүүлэг/ Дундын болцтой Нутагшуулсан тарималжуулсан, шинээр гаргасан…

Бордооны дэмжлэг

Бордоо: Газар тариалангийн хөрсний үржил шим сүүлийн жилүүдэд доройтсоноор га талбайгаас авах…

дархан 144

Сортын нэр: ДАРХАН-144 /үржүүлэг/ Дунд оройн болцтой Нутагшуулсан зохиогчийн нэр: Я.Мягмарсүрэн,…
khaads.mn