Дархан 34

Сортын нэр: Дархан-34 /үржүүлэг/ Дундын болцтой Нутагшуулсан тарималжуулсан, шинээр гаргасан…

дархан 144

Сортын нэр: ДАРХАН-144 /үржүүлэг/ Дунд оройн болцтой Нутагшуулсан зохиогчийн нэр: Я.Мягмарсүрэн,…

Дархан 131

ДАРХАН-131 /үржүүлэг/ Эртийн болцтой  Нутагшуулсан зохиогчийн нэр: Я.Мягмарсүрэн, А.Хүчит,…

Бүрдүүлэх материал

ТЭДС -гийн захирлын батлагдсан хуваарьт орсон аж ахуйн нэгж, иргэд гэрээ байгуулна.Сангийн…
khaads.mn