Мэдэгдэл

ААН, иргэдийн үрийн буудайн хүсэлтийг түр зогсоосон болохыг мэдэгдэж байна.…
khaads.mn