Их ургац био бордоо

Их ургац био бордоо: нь улаанбуудайн ургацын гарцыг нэмэгдүүлэн чанарыг сайжруулж, цаг агаарын…

Биосил бордоо

Биосил бордоо: Д/дХэрэглэх зориулалтТун л/гаАжлын шингэний нормХэрэглэх арга, хугацаа,…

Глифосат50%

Глифосат50%: Үет болон хос үрийн талт хог ургамалд үйлчилдэг өндөр үр ашигтай гербицид юм. Химийн…

Глифосат48%

Глифосат48%: Үет болон зарим төрлийн хос үрийн талт хог ургамалд үйлчилдэг өндөр үр ашигтай…

Глифосат 41%

Глифосат41%: Үет болон заримтөрлийн хос үрийн талт хог ургамалд үйлчилдэг өндөр үр ашигтай…

Алмазис

Алмазис: Хэрэглэх заавар: Таримлын ургамлын бутлалтаас гол хатгалтын үед цөөн наст хог ургамлын 2-4…

Хүнсний буудай

Хүнсний буудайн дэмжлэгийг гурилын үйлдвэрүүдэд олгоно.…
khaads.mn