ХӨДӨӨ АЖ АХУЙГ ДЭМЖИХ САНГААС ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ҮРИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОЖ БАЙНА.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙГ ДЭМЖИХ САНГААС ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ҮРИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОЖ БАЙНА.
Бүрдүүлэх материал, тавигдах нөхцөл:
1. Дэмжлэг хүссэн өргөдөл /Өрхийн хэрэгцээнд зориулан 100,000 төгрөгөөс бага үнийн дүнтэй худалдан авалтад цаасаар хүсэлтээ гаргаж болно/,
2. Худалдан авагч нь 100,000 төгрөгөөс дээш үнийн дүнгээр худалдан авалт хийсэн тохиолдолд тариалалт эрхлэх тухай аймаг, нийслэлийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар эсвэл сум хорооны Засаг даргын тодорхойлолт мөн www.plant.mofa.gov.mn Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн нэгдсэн системээр дамжуулан цахимаар хүсэлт гаргана.
3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар,
4. Төлбөрийг 100 хувь төлнө. /Хариуцсан мэргэжилтний зөвшөөрлөөр/