Архивын баримт цахимжуулах, цэгцлэх үнийн санал авч байна.

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан нь архивын нэгж бүрдлийг цэгцлэхэд шаардагдах дараах ажилуудын үнийн санал авч байна. Иймд сонирхосон аж ахуйн нэгж, иргэд та бүхэн дараах шаардлагын дагуу үнийн саналаа 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө битүүмжлэн Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн төв байрны 304 тоотод ирүүлнэ үү. Үүнд:

1.      1.Баримт цэгцлэх ажилд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ:

-          -Баримтын бүрдлийг гүйцээж хадгаламжийн нэгж үүсгэнэ,

-          -Баримтад техник боловсруулалт хийх (хавтасыг сольж шинэчлэх, үдэх, зүсэх гэх мэт)

-          -Данс бүртгэл үйлдэх ажил тус тус хийгдэнэ

2.      2.Удирдлага, санхүүгийн баримтыг цахимжуулах ажил дараах шаардлагуудыг хангасан байна.

-          -PDF файлаар өргөтгөлтэй,

-          -Өнгөт 600 dpi нягтралтай,

-          -Мэргэжлийн сканераар сканердана,

-          -Холбогдох журмын дагуу нэгж тус бүрд цахим баримтын данс, бүртгэл үйлдэх,

-          -Photoshop программаар холбогдох засварыг хийсэн байна.

-          -Сканердсаны дараа нэгжийг хавталасан байна.

Өмнө нь архивын баримтыг цахимжуулах ажил гүйцэтгэж байсан бол давуу тал болно

Жич: хугацаа хожимдсон үнийн саналыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу

Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, ажилчдын гудамж, Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан,